MTB og naturen:

Peter Bach, Struer “MTB Holstebro” var lige en tur i Nibsbjerg og Vestre Plantage den 7. dec.  2013, to dage efter at STORMEN Bodil havde raseret i Danmark 1 ½ døgn.

Når du som Mountainbiker færdes i skoven er det vigtigt at overholde disse
enkle retningslinier:

 • Kør ikke på kortlagte og navngivne fortidsminder (Høje, grave, hulveje, stendiger og lignende).
 • Respektér SNS eller skovejerens skiltning med “Mountainbike forbudt”. De er
  opsat af en dybereliggende grund.
 • Nedsæt farten til under 10 km/t når der sker tæt passage af andre skovgæster
  (Send i forbifarten gerne et venligt smil og en hilsen. Det gavner sportens
  image, hver gang).
 • Værn om og vær med til at beskytte skovens liv – dyr, flora og fauna.
 • Kør aldrig i skovbunden udenfor allerede etablerede stier og spor. Kørsel på
  anlagte grustier, MTB-spor, uofficielle trampestier og øvrige cykelspor er fuldt
  lovligt.
 • Det er forbudt at skabe nye spor.

965755_10201127115957774_889458320_o

 Jeg er medlem af MTB Holstebro,  http://www.mtb-holstebro.dk/

Her en lille optagelse med GoPro 3 camera, lavet i samarbejde med PhotoCare Holstebro Søren Bloch samt MTB Holstebro ryttere, optaget i marts 2013
Fusionsport deltog i Rold Skov 24 timersløb…  se en lille film her fra første omgang.
GoPro camera påmonteret på brystet..


GoPro HD Video Principia Cup 27.02.2011

 1. HD-videoklip
 2. HD-videoklip/2
 3. HD-videoklip/3
 4. HD-videoklip/4
 5. HD-videoklip/5
 6. HD-videoklip/6
 7. HD-videoklip/7
 8. HD-videoklip/8
 9. HD-videoklip/9